Home page > Aktuality > Příslušníci Aktivní zálohy Vojenské policie zúročili vědomosti nabyté z výcviku

Příslušníci Aktivní zálohy Vojenské policie zúročili vědomosti nabyté z výcviku

Vojenské výcvikové prostory Libavá a Březina se ve dnech 8. – 12. dubna 2019 staly dějištěm dalšího výcviku aktivních záloh Vojenské policie, ale i jejich nasazení do přímého výkonu. „Záložníky jsme záměrně rozdělili do dvou skupin, a to dle jejich připravenosti a stupně požadovaného výcviku,“ uvedl náčelník Oddělení dopravní a pořádkové hlídky major. Ing. Zdeněk Koreczki.

První skupina se proto stala součástí hlídek Dopravně bezpečnostní akce ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Tato akce, která probíhala v součinnosti s cizineckou policií, byla zaměřená především na kontrolu osob a jejich pracovní povolení a povolení k pobytu, dále pak na kontrolu oprávněnosti vjezdu vozidel a vstupu osob do vojenského prostoru. Aktivní zálohy  zařazené v této skupině za sebou mají tříletý výcvik, absolvování závěrečné zkoušky, a více než rok praxe a splňují tímto minimální odborný požadavek pro výkon služby u Vojenské policie. Ale i přesto byli v hlídce vždy pod dohledem zkušených vojenských policistů, pro které je dopravně-pořádková činnost „denním chlebem“. Policisté během této akce odhalili jeden trestný čin a tři přestupky. „Zařazení do přímého výkonu je pro nás novou zkušeností, v rámci předchozího výcviku jsme si mnohokrát vyzkoušeli kontrolu osob. Ale až během tohoto cvičení jsme na vlastní kůži pocítili, jak to vypadá v reálné situaci, kdy se nám „poštěstilo“ a byli jsme součástí hlídek, které řešily osoby bez pracovního povolení,“ uvedl jeden z příslušníků Aktivní zálohy Vojenské policie.

Oproti tomu na druhou skupinu čekaly modelové situace, které simulovaly např. činnost policisty na místě dopravní nehody, řízení provozu, šetření přestupků, ale i výkon pořádkové služby. „ Tato příprava a výcvik probíhá u příslušníků aktivní zálohy Vojenské policie v tříletém výcvikovém cyklu a  je koncipována tak, aby připravila záložníky k přímému výkonu vojenského policisty, tak jak tomu je již u první skupiny,“ dodal k výcviku velitel Velitelství Vojenské policie plukovník gšt. Ing. Roman Gottfried.

Fotogalerie

Nahoru