Home page > Aktivní záloha VP

Aktivní záloha VP

 

Dnem 1. 1. 2017 vzniklo oddělení VP – AZ aktivních záloh Velitelství vojenské policie Olomouc, které nahradilo rotu VP - AZ a i dřívější 3 čety teritoriálních velitelství Olomouc, Stará Boleslav a Tábor.

Dnem 1. 1. 2020 proběhla u Vojenské policie optimalizace jednotky VP AZ, vytvořily se nově 4 jednotky : 1x s dislokací v posádce Olomouc, 1x v posádce Tábor a dále 2x v posádce Praha.

Předurčení oddělení VP – AZ:

 • oddělení VP – AZ plní úkoly posílení policejní ochrany. V případě potřeby může plnit úkoly podle rozhodnutí NVP samostatně,
 • v případě nutnosti může oddělení VP – AZ plnit úkoly posílení integrovaného záchranného systému (IZS) nasazeného na teritoriu VeVP v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • příslušníci oddělení VP – AZ nejsou vojenskými policisty dle zákona č. 300/2013 Sb. (zákon o Vojenské policii), mohou tak plnit policejní úkoly pouze formou společného výkonu služby pod přímým vedením vojenského policisty, kdy odpovědnost za prováděné úkoly má určený vojenský policista.

Pro další informace o činnosti aktivních záloh navštivte webové stránky army.cz nebo Nová kariéra Aktivní zálohy

Požadavky na výběr k oddělení VP -AZ:
vojáci v záloze, kteří sloužili u:

 • Vojenské policie
 • Policie ČR
 • Městské policie
 • jiných bezpečnostních sborů
 • úvarů AČR
 • splní výběrové řízení k oddělení VP –AZ (v souladu se stávajícími legislativními podmínkami
  Poznámka: (zájemci nemohou být ve služebním poměru, či o.z.)

dále

 • trestní bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • stupeň bezpečnostní prověrky VYHRAZENÉ
 • nejnižší dosažené vzdělání – středoškolské s maturitou

Struktura oddělení VP – AZ u Velitelství VP Olomouc:

 • Náčelník oddělení
 • Skupina podpory policejního výkonu
 • 1. skupina dopravní a pořádkové služby
 • 2. skupina dopravní a pořádkové služby
 • skupina ochrany objektů

Příprava a výcvik:
Tříletý cyklus přípravy:
1. rok - 2 týdny soustředění u OdZOPř Vyškov (Oddělení základní odborné přípravy Vyškov, dříve OŠVP Vyškov)
2. rok – 2 týdny – velitelská příprava (Vyškov), odborná praxe a výcvik u Velitelství VP Olomouc
3. rok – 2 týdny – komplexní policejní cvičení, odborná praxe a výcvik v Velitelství VP Olomouc
Na konci tříletého cyklu AZ skládají závěrečné zkoušky a po úspěšném splnění se stávají plnohodnotnými vojenskými policisty.
Oblasti výcviku:
Vševojskový výcvik jako je spojovací, zdravotní, ženijní, taktická příprava, OPZHN, nebo střelecká či speciální tělesná příprava.
Dále specializace v oboru
Vojenský policista jako je právní vzdělání, dopravní a pořádková služba, zpracování dokumentace či psychologie.

Máte-li zájem o službu u oddělení VP – AZ kontaktujte Krajské vojenské velitelství ve vašem kraji. Kontakty na KVV.

Máte-li zájem o službu u oddělení VP – AZ Olomouc kontaktujte koordinátora pro jednotku AZ VeVP Olomouc o.z. Ing. Jaroslav Mačenka, alcatel 973 401 216.

Nahoru