Home page > Aktuality > Slavnostní nástup v Olomouci

Slavnostní nástup v Olomouci

U příležitosti Dne ozbrojených sil a 30. výročí založení VP, které si letos připomínáme, se v Žižkových kasárnách v Olomouci uskutečnil slavnostní nástup Velitelství Vojenské policie Olomouc.

Této důležité akce se kromě příslušníků útvaru zúčastnili vysocí představitelé Vojenské police, Armády České republiky, Policie České republiky, Olomouckého kraje a bývalí významní příslušníci Vojenské policie.

V průběhu slavnostního nástupu byl přečten Rozkaz Ministra obrany ke Dni ozbrojených sil, cestou NVP předána ocenění za přínos VP a z rukou Ředitele Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje i Medaile ředitele za spolupráci v operaci Lockdown. Náčelník Vojenské policie obdržel Medaili Policejního prezidenta.

Na závěr slavnostního nástupu byly položeny květiny k Památníku válečných veteránů a minutou ticha uctěna jejich památka.

Nahoru