Home page > Aktuality > Sportovní hry Náčelníka Vojenské policie 2021

Sportovní hry Náčelníka Vojenské policie 2021

Pro letošní rok se stalo VeVP Olomouc pořadatelem SH NVP. Na sportovních kolbištích v areálu Žižkových kasáren, sportovišti a střelnici v posádce Olomouc a blízké vodní ploše se za svá velitelství pustilo do klání nemálo vojenských policistů.

Tradiční sportovní svátek se letos musel vejít do 2 dnů z důvodu co nejmenšího potkávání se ve větším počtu, prostě Covid-19 nás ovlivňuje i nadále.

Jako obvykle se disciplíny policejního víceboje staly nejvíce sledovanou součástí celých her. Čtyřčlenné týmy (čítající vždy jednu ženu) změřily své síly, rychlost, um a strategické myšlení na střelnici a poté na překážkové dráze a na lodích. Každá část víceboje byla specifická, zajímavá a jinak náročná, ale připravena zejména k prověření schopností týmu jako celku.

Soutěžilo se samozřejmě v mnoha jiných disciplínách od střelby, přes tenis, malou kopanou, nohejbal, běh dvojic až k plážovém volejbalu, kde se na úplný závěr her utkali domácí kluci se zástupci Hlavního velitelství v utkání plném pěkných výměn a přátelské atmosféry. Ta jako každoročně doprovázela celý průběh her, kde jsme všichni přátelé a sportovci bez hodností a funkcí.

Doufejme, že v příštím roce se opět všichni ve zdraví setkáme a v minimálně stejném modelu SH NVP budeme opět posouvat hranice svých výkonů a utužovat mezilidské vztahy.

Závěrem díky všem organizátorům, kteří poskytli a vystavěli opravdu nadstandardně kvalitní zázemí sportovišť, věnovali přípravě a organizaci velký kus času. Samozřejmě dík patří i počasí, jež nám vymalovalo 2 krásné dny babího léta.

Nahoru